Resultaten voor actuele ontwikkelingen ggz

actuele ontwikkelingen ggz
Elke dag het nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg op een rij!
Accare ontvangt psychologe in spé in Later als ik groot ben. 12 februari 2019 In het televisieprogramma Later als ik groot ben nemen Jochem van Gelder en de twaalfjarige Iliana, die later psychologe wil worden, een kijkje bij Accare, lidinstelling van GGZ Nederland.
Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rijksoverheid.nl.
Geestelijke gezondheidszorg GGZ. U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Geestelijke gezondheidszorg GGZ. Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Gedwongen opname en dwang in de zorg. Minder administratieve lasten GGZ. Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag.
Jaarcongres Participatie en Herstel 28 november 2017 Nieuwe wegen met ggz en opvang.
Download als PDF. tags: GGz in de wijk Amsterdam Zuid 13. thema's: Participatie, inclusie en werk 112. Op 28 november 2017 vindt het Jaarcongres Participatie en Herstel: Ontwikkelingen en uitdagingen in de wijk plaats. Het congres richt zich dit jaar op wijkgericht werken met kwetsbare mensen. Bij kwetsbare mensen gaat het om een zeer diverse groep van volwassenen, ouderen, jongeren en dak en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen. Soms ook met verslaving of met forensische problematiek. Het werk in de wijk van deze kwetsbare groep richt zich met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, op maatschappelijk herstel, inclusie en participatie. Het valt soms niet mee om hier goede vorm aan te geven. Op dit congres komen actuele ontwikkelingen aan bod, worden nieuwe benaderingen gepresenteerd en goede praktijkvoorbeelden gegeven.
Zorg en Welzijn Actuele Cao en Salarisschalen Ziekenhuizen, VVT, GGZ.
Gratis salarisupdates ontvangen? 43244 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. Ook voor onderwijs. Hieronder vindt u de geldende caos voor de sector zorg en welzijn. Denk hierbij aan de cao ziekenhuizen, cao vvt, cao ggz, cao kinderopvang en de cao van het umc.
Home Mediant Gewoon Goede Zorg in Twente.
Ons cliënttevredenheidscijfer wordt jaarlijks bepaald op basis van de CQ-index. De CQI Consumer Quality Index is een vragenlijst, die jaarlijks wordt afgenomen en waarmee in de GGZ op een eenduidige manier cliënttevredenheid in kaart wordt gebracht. Open dag Noord Esmarkerrondweg.
Wet verplichte ggz Wvggz Nieuwe wetgeving Informatiepunt dwang in de zorg.
Wet verplichte ggz: artikelgewijze toelichting. De Wet verplichte ggz Wvggz gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet. Wet verplichte ggz wettekst. De Wet verplichte ggz Wvggz gaat in op 1 januari 2020.
GGZ-zorgadministratie nieuwe stijl Q-Academy OpleidingTraining, Coaching.
Kunt u op een constructieve wijze samenwerken met uw interne opdrachtgevers op diverse niveaus in de organisatie. Gaat u effectiever om met weerstand en lastige situaties. Actuele ontwikkelingen DBC, ZZP, Basis GGZ, Wmo, Wlz, AWBZ en Jeugdwet, Zvw, etc. Marktwerking en bestuurlijk akkoord.
GGZ Vacatures in Groningen Vacatures.nl.
Hierbij bent u actief bent in de netwerkvorming met de partners binnen de forensische GGZ. Wij vragen: U beschikt over een afgeronde universitaire opleiding en bent. Blijf op de hoogte van de nieuwste GGZ vacatures in Groningen! Blijf op de hoogte.

Contacteer ons