Resultaten voor ggz of ggz

ggz of ggz
GGZ/GGD Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.
Geestelijke Gezondheidszorg GGZ voor kinderen en jongeren bestaat uit gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor jeugd van 0 tot 18 jaar, soms opgerekt tot 23 jaar. De Jeugd-GGZ biedt hulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychosociale problemen. Dit zijn problemen die de ontwikkeling van het kind of de jongere bedreigen.
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ? Het oude onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ GBGGZ en Specialistische GGZ SGGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten.
Geestelijke gezondheidszorg Plein Zwanenberg.
Wanneer u medicijnen nodig heeft, dan wordt dit afgestemd met de huisarts of met een psychiater. GGZ Oost Brabant werkt veelal samen met Indigo Brabant. GGZ Oost Brabant biedt Specialistische GGZ, en onze zorg wordt ingezet bij ernstige psychische aandoeningen.
Basis GGZ PsyQ.
Voor de behandeling van psychische klachten kan je terecht bij je huisarts. Jouw huisarts of een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg POH-GGZ doet zelf de behandeling van lichte klachten. Maar je kan ook worden doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ.
Snel contactformulier.
Welkom bij GGZ Drenthe Deskundige hulp voor iedereen GGZ Drenthe.
Hulp bij crisis. Als u niet ingeschreven bent bij GGZ Drenthe kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Contact bij crisis. Mijn GGZ Drenthe. Over GGZ Drenthe. Andy" heeft moeite om zijn aandacht bij het schoolwerk te houden."
De functie POH GGZ Meesters in de Psychologie.
Het is dan ook aan de POH GGZ om een juiste inschatting te maken van de problematiek en diens ernst een verantwoordelijke taak. Kort door de bocht geldt; als er sprake lijkt van een DSM-stoornis verwijs je door naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ.
Geestelijke gezondheidszorg ggz en forensische zorg fz Zorgsectoren Nederlandse Zorgautoriteit.
Gespecialiseerde ggz inclusief crisis-ggz. Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk? Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform. De NZa heeft voor verschillende zorgsectoren elektronische nieuwsbrieven, ook voor de ggz en forensische zorg.

Contacteer ons