Op zoek naar ggz of ggz?

ggz of ggz
GGZ agogen Registerplein.
Uitgangspunt bij behandeling/ begeleiding vormt altijd de beleving en de eigen kracht van de cliënt. De ggz-agoog werkt zowel in de specialistische GGZ, de basis GGZ als in ambulante en outreachende vormen van zorg en preventie en wijkteams of als Praktijkondersteuner Huisarts GGZ POH GGZ.
GGZ beroepen Hulpgids.
Dit geldt zowel op team, instellings of regionaal niveau. GGZ verpleegkundig specialist GGZ-VS. Een GGZ verpleegkundig specialist is een expert in het verlenen van psychiatrisch verpleegkundige zorg in de geestelijke gezondheidszorg. De opleiding tot GGZ-VS duurt drie jaar en omvat de tweejarige opleiding tot Nurse Practitioner NP.
Geestelijke gezondheidszorg Waalwijzer.
Als uw problemen te zwaar of complex zijn voor de basis-ggz, dan kunt u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz. Het streven in de gespecialiseerde ggz is om u vanuit huis te helpen, zodat opname in een kliniek niet nodig is.
Geestelijke gezondheidszorg GGZ Studentenverzekering.nl.
Bij de lichtste psychische problemen wordt je in de regel behandeld door je eigen huisarts of GGZ praktijkondersteuner die werkzaam is bij je huisartsenpraktijk. Bij lichte tot matige psychische problemen ook voor mensen die last hebben van chronische problemen verwijst de huisarts je in de regel door naar een basis GGZ zorgverlener.
Vergoeding ggz Ditzo Zorgverzekering.
Generalistische basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Als je Generalistische basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ van ons vergoed krijgt, dan vergoeden wij dit vanuit je basisverzekering. Dit zal eerst verrekend worden met je eigen risico. Wat als ik moet wachten totdat ik behandeld kan worden?
Basis of gespecialiseerde GGZ? Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
De huisarts of POH-GGZ kan voor hulp bij psychische problemen ook doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. GGZ WNB biedt zowel Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ aan. Voor de Basis GGZ doen we dat onder een andere naam: GGZuidland.
GGZ.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het bestuurlijk akkoord GGZ 2014 2017. Gedwongen opname Wet Bopz De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Wet Bopz regelt een gedwongen opname en beschermt mensen die hiermee te maken krijgen. Hoofdbehandelaarschap Wie is hoofdbehandelaar van de cliënt of patiënt?
Generalistische basis GGZ OF Specialistische GGZ.
Privacy en medisch beroepsgeheim blijven gewaarborgd in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De huidige wetgeving geldt dus ook voor het nieuwe stelsel van de geestelijke gezondheidszorg. Een patiënt wordt doorverwezen door een huisarts naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Contacteer ons