Zoeken naar ambulante zorg ggz

ambulante zorg ggz
Home Mediant Gewoon Goede Zorg in Twente.
Ons cliënttevredenheidscijfer wordt jaarlijks bepaald op basis van de CQ-index. De CQI Consumer Quality Index is een vragenlijst, die jaarlijks wordt afgenomen en waarmee in de GGZ op een eenduidige manier cliënttevredenheid in kaart wordt gebracht. Open dag Noord Esmarkerrondweg.
Ambulant Jeugd GGz.
Ambulante zorg van Jeugd ggz betekent dat de patiënt behandeling krijgt voor zijn/haar psychische klachten, soms gecombineerd met internethulpverlening. De patiënt leeft en slaapt thuis en heeft regelmatig een afspraak met de behandelaar. Meestal is dit een psychiater, een psycholoog of een verpleegkundige.
Christelijke ggz Behandeling en begeleiding Eleos ggz.
We geloven dat grote woorden je niet verder helpen, kleine stapjes wel. Samen met jou bekijken we hoe we je het beste kunnen helpen. Veel behandelingen binnen de christelijke ggz worden vergoed. Ook wanneer je niet christelijk bent, kun jij ben ons terecht voor geestelijke gezondheidszorg.
GGZ Reclassering Palier Forensische en intensieve zorg Digitale Sociale Kaart Nederland.
Route / kaart.: GGZ Reclassering Leiden. Bezoekadres: Witte Singel 8. Postadres: Witte Singel 8, 2311 BG Leiden. Telnr: 071 581 5080. Route / kaart.: Voor iedereen vanaf 16 jaar. Speciaal gericht op.: De volgende doelgroep of en.: mensen met psychosociale problemen. Categorien waar deze dienst is vermeld. Bij Zorg wonen., in de categorie" Geestelijk gezondheid" bij" Ambulante zorg."
Gemeenten merken gevolgen onvoldoende ambulante GGZ VNG.
Door onvoloende ambulante ggz komen er meer mensen zonder zorg in de wijk die uiteindelijk bij de gemeente terecht komen. Bovendien zijn er onvoldoende mogelijkheden om mensen te laten doorstromen naar een eigen woning met ambulante hulp, daardoor zitten ze langer in klinieken of doen ze een beroep op beschermd wonen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is.
Volwassenen 25-65 Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
Ook kan deze behandeling een goede overgang zijn na een opname, als je weer wel zelfstandig thuis kunt functioneren, maar nog intensieve zorg nodig hebt. De intensieve ambulante behandeling duurt maximaal 1 jaar. De meeste therapieën in deeltijdbehandeling zijn in groepsvorm. De groepen bestaan uit 8 tot 10 mensen. Intensieve crisisbehandeling thuis IHT. Wanneer iemand door psychiatrische problemen in crisis is of in crisis dreigt te raken, kan het Intensive Home Treatment IHT team van GGZ WNB worden ingezet.
FACT: Thuis samen werken aan herstel Ambulante zorg Specialismen Reinier van Arkel.
Daarnaast is het ook prettig dat u niet steeds naar een instantie toe moet. Voor mensen met psychotische en bipolaire stoornissen bieden we zorg in de eigen omgeving volgens de FACT-methodiek. Wat is FACT? FACT is een afkorting voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een werkwijze waarbij er vanuit een team van hulpverleners wijkgerichte ambulante behandeling en begeleiding worden geboden, dat wil zeggen zoveel mogelijk in uw eigen omgeving.
Ambulante zorg Archieven.
Ambulante zorg, Transities. Opbouw ambulante zorg voor mensen met chronische psychische aandoening blijft achter. 27 juni 2018 Uit onderzoek blijkt dat de opbouw van de ambulante ggz achter blijft. Er is gebrek aan continuïteit en onvoldoende afstemming binnen het zorgnetwerk.

Contacteer ons