Op zoek naar ambulante zorg ggz?

ambulante zorg ggz
Visie en missie GGZ NHN.
Samenhang van onze 3 kernwaarden. GGZ Noord-Holland Noord zorgt, werkt en organiseert vanuit haar drie kernwaarden. De belangrijkste kernwaarde gaat over ons bestaansrecht: de klant. De kernwaarden Innovatiekracht en Flexibiliteit zijn een essentieel onderdeel van onze identiteit en dienstbaar aan onze belangrijkste kernwaarde: ambulante topzorg leveren. Top ambulante zorg.
Ambulante geestelijke gezondheidszorg Radboudumc.
ambulante geestelijke van de behandelaary79nameInformatie, over de behandelingy63nameInformatie, over medicatiey22nameInformatie, over cliëntrechteny53nameKeuzemogelijkhedeny60nameBejegening, door de behandelaary35nameAfstemming, zorg door verschillende behandelaarsy40nameInformatie-uitwisseling, tussen behandelaarsy81nameVervulling, hulpwenseny66nameAfronding, behandelingy38nameVerandering, in klachten en functionerennameMeest, positieve ervaringtypecolumnanimationfalsedatay29nameBereikbaarheid, van de behandelaarynullnameInformatie, over de behandelingynullnameInformatie, over medicatieynullnameInformatie, over cliëntrechtenynullnameKeuzemogelijkhedeny28nameBejegening, door de behandelaary44nameAfstemming, zorg door verschillende behandelaarsy29nameInformatie-uitwisseling, tussen behandelaarsynullnameVervulling, hulpwensenynullnameAfronding, behandelingy57nameVerandering, in klachten en functionerennameNeutrale, ervaringtypecolumnanimationfalsedatay6nameBereikbaarheid, van de behandelaary21nameInformatie, over de behandelingy38nameInformatie, over medicatiey78nameInformatie, over cliëntrechteny47nameKeuzemogelijkhedeny12nameBejegening, door de behandelaary21nameAfstemming, zorg door verschillende behandelaarsy31nameInformatie-uitwisseling, tussen behandelaarsy19nameVervulling, hulpwenseny34nameAfronding, behandelingy5nameVerandering, in klachten en functionerennameMinst, positieve ervaring."
Vergoeding ambulante geestelijke gezondheidszorg 2017 Zorgverzekeringwijzer.nl.
Wat is ambulante geestelijke gezondheidszorg? Ambulante geestelijke gezondheidszorg is zorg waarvoor u niet in een ziekenhuis of instelling hoeft opgenomen te worden, u bezoekt de hulpverlener. De zorgverlener kan spreekuur hebben in een ziekenhuis, in een ggz geestelijke gezondheidszorg instelling of in een zelfstandig gevestigde praktijk.
Toezicht op ambulante ggz Geestelijke gezondheidszorg Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Steeds meer zorg voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg ggz verplaatst zich van verblijf in een instelling naar zorg thuis. Zorg buiten de instelling noemen we ambulante zorg. Ambulante zorg brengt eigen risicos met zich mee. Deze risicos liggen onder andere op het gebied van toegankelijkheid van zorg.
Ambulante zorg GGZ nog lang niet op orde.
Stichting Vrienden van 50PLUS. Ambulante zorg GGZ nog lang niet op orde. De ambulante geestelijke gezondheidszorg thuis, die de zorg in een instelling zou moeten vervangen, is nog lang niet op orde. De opbouw van de ambulante zorg moet geïntensiveerd worden, vindt 50PLUS.
Forse uitbreiding ambulante zorg nodig GGZ Totaal.
In het tweede scenario worden streefcijfers geformuleerd voor de doorontwikkeling van FACT en andere ambulante GGZ-voorzieningen. In het derde scenario vindt een verdere intensivering en maatschappelijke integratie van de ambulante zorg plaats en wordt een toekomstbeeld geschetst waarin de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden ingezet in een ambulante, geïntegreerde GGZ in de wijk.
Cookies op Trouw Trouw.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses.
Wat is het GGZ-beleid in Nederland? Zorgwijzer.
Vaak is er sprake van een zware en/of ingewikkelde psychische aandoening waarbij intensieve behandeling nodig is. Ook begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige ambulante zorg is een veelvoorkomend onderdeel van de specialistische GGZ. Ook vrijgevestigde psychotherapeuten kunnen patiënten in de specialistische GGZ behandelen.

Contacteer ons