Op zoek naar ggz crisisdienst?

ggz crisisdienst
Crisisdienst GGNet.
Dit kunnen zijn: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, gz-psychologen of psychotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in crisisinterventie. Deze hulpverlener kan altijd een beroep doen op een arts of psychiater. Basis ggz Crisisdienst Meld uw patint aan Patiƫntenstop opgeheven Psychiaters Poh ggz Preventie Specialistische ggz Wachttijden per gemeente Zorgverzekeraars.
Meander medisch centrum Amersfoort crisisdienst GGz Centraal.
De crisisdienst buiten kantoortijden wordt gezamenlijk door GGz Centraal en SymforaMeander uitgevoerd. De toegang tot de crisisdienst verloopt via de huisarts, maar ook de politie kan rechtstreeks contact opnemen met de crisisdienst. landelijk convenant GGZ en politie In de crisiskamer kunnen we beoordelingen doen met ondersteuning van de politie.
Crisis amp; spoedhulp Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
Het verzorgingsgebied van GGZ WNB en van onze crisisdienst bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, deels Moerdijk alleen Willemstad, Fijnaart en Standdaarbuiten en deels Tholen voornamelijk klinische zorg. Voor crisishulp in Midden-Brabant kunt u terecht bij GGZ Breburg.
Crisisdienst.
De crisisdienst van GGz Breburg borgt samen met de verwijzers in de regio de spoedeisende binnen 24 uur psychiatrische hulpverlening. Verwijzers hebben hierbij de functie van poortwachter: zij bepalen na een face to face-screening of GGz-problematiek onderdeel uitmaakt van crisissituatie.
Minder verwarde personen bij crisisdienst.
Uit een analyse van ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek, van wie het boek Verward in Nederland onlangs verscheen, blijkt dat de verwarde personen die de politie registreert slechts voor ongeveer 45 procent bestaat uit mensen met een psychische stoornis, van wie de helft bij de crisisdienst uitkomt. Daarnaast proberen organisaties in de ggz patiƫnten sinds een aantal jaar vaker thuis door vaste teams te laten behandelen in plaats van in een instelling.
Crisisbehandeling Groningen Lentis.
Als SPITS en Acute Deeltijdtijdbehandeling onvoldoende blijkt te zijn en er meer intensieve verpleegkundige zorg nodig is, dan kan er samen met jou worden gekeken of een tijdelijke opname in de Kliniek Groningen, Winschoten of Zuidlaren wenselijk is. Crisisdienst voor verwijzers.
Crisisdienst.
GGZ Noord-Holland-Noord heeft een 24-uurs crisisdienst. Wanneer er sprake is van een crisis kunnen wij acuut zorg bieden. Binnen kantoortijd is er altijd iemand beschikbaar van het Centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie. Buiten kantooruren tussen 17.00 uur en 08.30 uur is het mogelijk om via de huisartsenpost de crisisdienst in te zetten.
Contact bij crisis GGZ Drenthe.
Bij acute ernstige psychiatrische problemen kunt u het beste uw huisarts, de huisartsenpost of als u al in behandeling bent bij GGZ Drenthe uw behandelaar bellen. Deze overlegt met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst van GGZ Drenthe wat er moet gebeuren.

Contacteer ons