Op zoek naar ggz crisisdienst?

ggz crisisdienst
24 uurs hulp bij crisis GGz Centraal.
Dit kan alleen binnen het wettelijk kader van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen Bopz door middel van een inbewaringstelling IBS of een rechterlijke machtiging RM. Er zijn binnen GGz Centraal meerdere crisisdiensten actief. Huisartsen weten hoe ze de crisisdienst kunnen bereiken.
Crisisdienst Emergis.
Wanneer acuut zorg nodig is voor een patiënt met psychiatrische of verslavingsproblematiek, kunt u de crisisdienst van Emergis inschakelen. Het secretariaat neemt de gegevens op en vraagt u hoe spoedeisend de aanmelding is. Uw standpunt is hierin bepalend. Aanmelden volwassenen en ouderen binnen kantooruren. Voor Zeeuws-Vlaanderen 0115 68 36 00. Voor Walcheren 0118 68 75 00. Voor de Oosterschelderegio 0113 26 77 80. Als een patiënt al in behandeling is bij Emergis kan hij/zij of een familielid zelf contact opnemen met de behandelaar of behandelteam. Aanmelden volwassenen en ouderen buiten kantooruren en in het weekend. Voor Zeeuws-Vlaanderen via de HAP 0115 64 30 00. Voor Walcheren 0118 68 75 00. U wordt doorgeschakeld naar het WAN-hoofd. Voor de Oosterschelderegio 0113 26 77 80. U wordt doorgeschakeld naar het WAN-hoofd. Aanmelden kinderen/jongeren tot 18 jaar. Aanmelding en acute zorg 0113 26 79 13. Ik wil thuis wonen. Meldpunt zorg en ondersteuning 0118 74 31 12. Een patiënt aanmelden. Kinder en jeugdpsychiatrie. Werken in de ggz?
IHT Crisisdienst Arnhem Pro Persona.
Als u in een acute psychische crisis bent, helpt een hulpverlener van de IHT Crisisdienst u. De hulp varieert van een eenmalig contact tot intensieve thuisbehandeling en/of acute opname. Over Pro Persona. Nieuws Voor de pers Waardering door cliënten Jaarbeeld 2015 Even voorstellen. Feiten en cijfers over de zorg Indigo Basis GGZ Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning TOPGGz.
Direct hulp nodig GGZ Friesland.
De huisarts of Dokterswacht Friesland kan GGZ Friesland Spoed inschakelen. Onze crisisdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. In geval van een levensbedreigende situatie, bel direct 112. GGZ Friesland vindt het belangrijk om uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.
Wat te doen bij een psychische crisis? PsychoseNet.
Zo nodig komt de crisisdienst langs, als dringende ondersteuning nodig is. Wanneer de politie iemand treft met ernstig verward gedrag, dan heeft de crisisdienst de verantwoordelijkheid om de zorg over te nemen en te zorgen voor gepaste vervolgacties. Wat doet een crisisdienst?
Crisisdienst Nijmegen Pro Persona.
Als u in een acute psychische crisis bent, helpt een hulpverlener van de IHT Crisisdienst u. De hulp varieert van een eenmalig contact tot intensieve thuisbehandeling en/of acute opname. Over Pro Persona. Nieuws Voor de pers Waardering door cliënten Jaarbeeld 2015 Even voorstellen. Feiten en cijfers over de zorg Indigo Basis GGZ Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning TOPGGz.
Crisisdienst GGZ Delfland.
Onderzoek en opleiding. Mijn GGZ Delfland. De primaire taak van de Crisisdienst is het beoordelen van een crisissituatie. Na doorverwijzing door een huisarts, sociaal wijkteam of op verzoek van de politie ziet de Crisisdienst de cliënt op de Spoedeisende Hulp Psychiatrie.
Crisisdienst en crisisopvang.
Ik heb hulp nodig Crisisdienst en crisisopvang. Crisisdienst en crisisopvang. Heeft u problemen en tijdelijk onderdak en begeleiding nodig? Dan kunt u terecht bij de crisisdienst of crisisopvang. Welke hulp kan ik inschakelen? Bij de crisisdienst kunt u terecht als u met spoed psychische geestelijke hulp nodig heeft.

Contacteer ons