Resultaten voor ggz crisisdienst

ggz crisisdienst
Direct hulp nodig GGZ Friesland.
De huisarts of Dokterswacht Friesland kan GGZ Friesland Spoed inschakelen. Onze crisisdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. In geval van een levensbedreigende situatie, bel direct 112. GGZ Friesland vindt het belangrijk om uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.
Hulp bij crisis.
Wanneer u in een psychische crisis raakt, of u vermoedt dat u in een psychische crisis raakt, is het van belang dat u snel geholpen wordt. De crisisdienst van GGZ NHN kan direct behulpzaam zijn in zon situatie en een inschatting maken van de problemen.
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam GGZ inGeest.
van Arkin en GGZ inGeest. Deze stedelijke crisisdienst wordt vanuit de locatie eerste Constantijn Huygensstraat gecoördineerd. Buiten kantooruren, regio Amsterdam. In de regio Amsterdam wordt u voor spoedhulp buiten kantooruren vanaf het telefoonnummer Acuut behandelteam Amsterdam Zuid automatisch doorgeschakeld naar Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.
Crisisdienst GGNet.
Dit kunnen zijn: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, gz-psychologen of psychotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in crisisinterventie. Deze hulpverlener kan altijd een beroep doen op een arts of psychiater. Basis ggz Crisisdienst Meld uw patint aan Patiëntenstop opgeheven Psychiaters Poh ggz Preventie Specialistische ggz Wachttijden per gemeente Zorgverzekeraars.
Crisisdienst en crisisopvang.
Dan kunt u terecht bij de crisisdienst of crisisopvang. Bij de crisisdienst kunt u terecht als u met spoed psychische geestelijke hulp nodig heeft. Bij de crisisopvang kunt u terecht wanneer u psychische of sociale problemen heeft, maar niet meteen hulp nodig heeft.
Nu hulp nodig.
Soms is iemands normale functioneren zo ernstig verstoord dat sprake is van een crisis. Mensen kunnen ook dan terecht bij de huisarts of een andere hulpverlener. Die nemen op hun beurt direct contact op met één van de crisisafdelingen van GGZ Rivierduinen.
Crisisdienst.
De crisisdienst van GGz Breburg borgt samen met de verwijzers in de regio de spoedeisende binnen 24 uur psychiatrische hulpverlening. Verwijzers hebben hierbij de functie van poortwachter: zij bepalen na een face to face-screening of GGz-problematiek onderdeel uitmaakt van crisissituatie.
24-uurs hulp bij crisis GGz Centraal.
crisisdienst Flevoland gehuisvest in de Meregaard. crisisdienst Gooi Vechtstreek gehuisvest in de Rembrandthof. crisisdienst Eemland in nauwe samenwerking met SymforaMeander gehuisvest in het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg in Amersfoort. crisisdienst Veluwe Veluwe Vallei gehuisvest bij GGz Centraal in Harderwijk.

Contacteer ons