Zoeken naar ggz crisisdienst

ggz crisisdienst
Crisisdienst.
GGZ Noord-Holland-Noord heeft een 24-uurs crisisdienst. Wanneer er sprake is van een crisis kunnen wij acuut zorg bieden. Binnen kantoortijd is er altijd iemand beschikbaar van het Centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie. Buiten kantooruren tussen 17.00 uur en 08.30 uur is het mogelijk om via de huisartsenpost de crisisdienst in te zetten.
Spoedeisende hulp GGZ Delfland.
De primaire taak van de Crisisdienst is het beoordelen van een crisissituatie. Na doorverwijzing door een huisarts, sociaal wijkteam of op verzoek van de politie ziet de Crisisdienst de cliënt op de Spoedeisende Hulp Psychiatrie. Als dat niet mogelijk is, komt de Crisisdienst bij de cliënt thuis of op een andere gewenste locatie.
Crisisdienst Emergis.
Wanneer acuut zorg nodig is voor een patiënt met psychiatrische of verslavingsproblematiek, kunt u de crisisdienst van Emergis inschakelen. Het secretariaat neemt de gegevens op en vraagt u hoe spoedeisend de aanmelding is. Uw standpunt is hierin bepalend. Aanmelden volwassenen en ouderen binnen kantooruren. Voor Zeeuws-Vlaanderen 0115 68 36 00. Voor Walcheren 0118 68 75 00. Voor de Oosterschelderegio 0113 26 77 80. Als een patiënt al in behandeling is bij Emergis kan hij/zij of een familielid zelf contact opnemen met de behandelaar of behandelteam. Aanmelden volwassenen en ouderen buiten kantooruren en in het weekend. Voor Zeeuws-Vlaanderen via de HAP 0115 64 30 00. Voor Walcheren 0118 68 75 00. U wordt doorgeschakeld naar het WAN-hoofd. Voor de Oosterschelderegio 0113 26 77 80. U wordt doorgeschakeld naar het WAN-hoofd. Aanmelden kinderen/jongeren tot 18 jaar. Aanmelding en acute zorg 0113 26 79 13. Ik wil thuis wonen. Meldpunt zorg en ondersteuning 0118 74 31 12. Een patiënt aanmelden. Kinder en jeugdpsychiatrie. Werken in de ggz?
Hulp bij crisis.
Hulp bij crisis. Wanneer u in een psychische crisis raakt, of u vermoedt dat u in een psychische crisis raakt, is het van belang dat u snel geholpen wordt. De crisisdienst van GGZ NHN kan direct behulpzaam zijn in zon situatie en een inschatting maken van de problemen.
Crisishulp Zorg in Regio Hart van Brabant.
Voor verwijzers in het maatschappelijk en medisch domein. Altijd via huisarts of huisartsenpost. Meer over de werkwijze crisisdienst GGZ. Dringende psychosociale problemen en crisissituaties. Bij psychosociale problemen, zo snel mogelijk stabiliseren situatie cliënt en hulp regelen, middelenmisbruik of een verwijzing naar opvang.
Wat te doen bij een psychische crisis? PsychoseNet.
Wanneer de politie iemand treft met ernstig verward gedrag, dan heeft de crisisdienst de verantwoordelijkheid om de zorg over te nemen en te zorgen voor gepaste vervolgacties. Wat doet een crisisdienst? Als acuut ingrijpen noodzakelijk is, omdat er anders een gevaarlijke situatie voor de persoon in crisis of zijn of haar omgeving dreigt, kun je naar de crisisdienst.
Crisisdienst Dijk en Duin.
Vanaf maandag 5 september 2016 is de crisisdienst van maandag tot en met vrijdag tot 22.00 uur bereikbaar. Telefonische meldingen kunnen tot 22.00 uur naar de aanwezigheidsdienst. Na 22.00 uur hebben voorwachten te weten een arts en een SPV bereikbaarheidsdienst.
Crisis amp; spoedhulp Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
Het verzorgingsgebied van GGZ WNB en van onze crisisdienst bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, deels Moerdijk alleen Willemstad, Fijnaart en Standdaarbuiten en deels Tholen voornamelijk klinische zorg. Voor crisishulp in Midden-Brabant kunt u terecht bij GGZ Breburg.

Contacteer ons