Meer resultaten voor ggz specialistische zorg

ggz specialistische zorg
Vergoeding psychologische zorg vanaf 18 jaar.
Bij gespecialiseerde GGZ gaat het om de diagnostiek en behandeling van zeer complexe psychische problemen. Vergoeding psychologische zorg basisverzekering 18 jaar en ouder. Psychologische ondersteuning door een huisarts of praktijkondersteuning GGZ krijgt u volledig vergoed. U betaalt hiervoor ook geen eigen risico.
GGZ in Nederland van POH-GGZ tot Generalistische Basiszorg GGZ.
De Specialistische Zorg GGZ heeft in 2013 met de minister afgesproken dat ze in de periode 2014 2015 zo'n' 20 procent minder behandelingen uitvoert en overeenkomstig inkrimpt qua staf en bemensing dat was ongeveer het percentage behandelingen dat daar niet thuishoorde.
S-GGZ Psychologenpraktijk Perspectief.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten voor Specialistische GGZ. Zorgverzekeraars kennen alle zorginstellingen een budget per jaar toe waarbinnen zij hun behandelingen dienen uit te voeren. Dit budget is helaas niet altijd toereikend om alle aanmeldingen te kunnen verwerken. Indien wij een contract hebben met de zorgverzekeraar van cliënt, we het budgetplafond nog niet bereikt hebben en de zorgvraag passend is bij het behandelaanbod van Perspectief, dan kunnen we de cliënt in behandeling nemen en de behandeling wordt dan volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt niet voor het Eigen Risico, die voor eigen rekening komt van cliënt. Op de pagina met nieuwsberichten staat de meest recente stand van zaken wat betreft de vergoeding door zorgverzekeraars. Wij adviseren cliënten om bij vragen over vergoeding contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Het is natuurlijk altijd mogelijk, om wat voor reden dan ook, zelf de kosten voor de behandeling te betalen. Wij hanteren een tarief voor onverzekerde zorg van à 110 per sessie van 45 minuten.
Arkin geestelijke gezondheidszorg GGZ Amsterdam.
Klachtenbehandeling, Privacy en Algemene leveringsvoorwaarden ggz. Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Opleiding tot Psychiater. Opleidingen voor Psychologen. Werken bij Arkin. Samen sterk in de stad. Informatie voor verwijzers. 11 specialismen, 1 loopbaan. Bekijk de vacatures. Werken bij Arkin. Arkin biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad.
Huisartsen: ggz-patiënten moeten steeds langer wachten op zorg NOS.
Chronische ggz-patiënten die stabiel zijn, worden vaker dan voorheen terugverwezen van de gespecialiseerde ggz naar de huisartsenpraktijk. Maar vaak ontbreken daarbij de voorwaarden voor een goede en verantwoorde zorg voor deze patiënten, zoals een adequate overdracht of afspraken over hoe te handelen als het probleem escaleert. Al vijf jaar op rij signaleren huisartsen dat ze meer mensen zien met psychische problemen, die er ook steeds ernstiger aan toe zijn. En ieder jaar ervaren zij dat het moeilijker wordt deze mensen door te verwijzen naar specialistische zorg, vanwege lange wachttijden.
Vergoeding psycholoog basis GGZ vanaf 18 jaar CZ.
De behandeling van ernstige eet of persoonlijkheidsstoornissen vraagt om specialistische kennis. Daarom sluiten we hiervoor alleen contracten met zorgverleners die extra opgeleid zijn of veel ervaring hiermee hebben. Met die zorgverleners maken we duidelijke afspraken over de kwaliteit die zij leveren. Zo kunt u rekenen op de beste zorg. Lees meer over de extra kwaliteitseisen bij ggz.
GGZ NHN.
GGZ teams en GGZ regioteams. Huisarts GGZ NHN. Websites GGZ NHN. Kennismaken met GGZ NHN. Bestuur en organisatie. Onderzoek en Monitoring. Samenwerken met professionals. Afspraak afzeggen of wijzigen? Uw mening over GGZ NHN. Pers en mediacontact. Ga direct naar: Zoeken Hoofdmenu Snelkoppelingen. Specialistische geestelijke gezondheidszorg.
Wat is TOPGGz? Stichting Topklinische GGz.
Wat heb je aan het TOPGGz-keurmerk? De patiënt/ diens naaste: Voor hen betekent het een perspectief op herstel als een specialistische behandeling niet of onvoldoende heeft geholpen. Bij TOPGGz-afdelingen kun je terecht voor een second opinion, voor een advies over diagnose of behandeling of voor een innovatief behandelaanbod. Het TOPGGz-keurmerk is een garantie dat afdelingen experts zijn in complexe zorg. Alle TOPGGz-afdelingen hebben per definitie een bovenregionale functie hetgeen betekent dat hun expertise en zorgaanbod ook beschikbaar is voor patiënten buiten hun eigen regio. Professionals/behandelaren: Zij kunnen advies inwinnen ten behoeve van hun patiënten over diagnostiek en behandeling als zij hierin vastlopen of als het te weinig resultaat oplevert. De maatschappij: de TOPGGz-afdelingen zijn de voorhoede van de ggz en staan garant voor de ontwikkeling en innovatie van het vakgebied.

Contacteer ons