Meer resultaten voor ggz zorg

ggz zorg
Netwerk Palliatieve Zorg Midden en Noordwest-Twente Zorgverleners Diversiteit GGZ.
Advies, informatie, consultatie. Palliatieve zorg voor kinderen. Links palliatieve zorg. Markering en proactieve zorgplanning. Overzicht vrije hospice plaatsen. Zorg in uw regio. Hospicevoorzieningen vrije bedden. Oncologie en lymfoedeemtherapeuten. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg. Patiënten en naasten. Zorg in uw regio. Zorgverleners Diversiteit GGZ.
Geestelijke gezondheidszorg.
Hoogspecialistische zorg is bestemd voor patiënten met complexe ernstige, en/of zeldzame psychische aandoeningen voor wie basis of specialistische diagnostiek en/of behandeling in de ggz onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden. Vaak is er sprake van complexe comorbiditeit van psychische aandoeningen of een combinatie met een somatische aandoening.
GGZ LevenZorg.
Wij werken nauw samen met de verpleegkundigen, verzorgers en maatschappelijk begeleiders van Leven Zorg. Op deze manier kunnen we snel handelen en elkaar inschakelen, mocht er nog meer hulp nodig zijn. Daarbij zijn we een interculturele GGZ organisatie: wij hebben behandelaren uit verschillende culturen.
Vergoeding voor psychologische zorg ggz IZZ.
Mijn IZZ Zorgverzekering. Vergoeding psychologische zorg GGZ 2018. Mensen die in de zorg werken, gaan vaker naar een psycholoog of psychiater. Voor veel psychologische zorg krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering. Uw huisarts verwijst u naar de juiste psychologische zorg.
Wat is het GGZ-beleid in Nederland? ZorgWijzer.nl.
De Forensische GGZ is bedoeld voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden waarbij de oorzaak van het delict volledig of gedeeltelijk het gevolg is van een psychische aandoening. In de forensische GGZ gaat zorg en behandeling gepaard met bescherming voor de samenleving.
Geestelijke gezondheidszorg GGZ Onderwerp Rijksoverheid.nl.
In het boekje Tussen knuffels en shag heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vijf verhalen verzameld van mensen met. Minder administratieve lasten GGZ. Vereenvoudiging verwijzingen GGZ. Factsheet Hervorming langdurige zorg Intramurale geestelijke gezondheidszorg. Invoering Generalistische Basis GGZ. Informatiepunt dwang in de zorg dwangindezorg.nl.
Passende zorg bij uw diagnose GGZ Oost Brabant Regio Boekel Rosmalen Oss Uden Veghel Helmond Boxmeer Coudewater Huize Padua.
We bieden Bovenregionale GGZ op veel gebieden zoals NAH, LVB-Psychiatrie en Eetstoornissen. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Ambulant; zo dicht mogelijk bij de leefomgeving, tenzij het niet anders kan. We zijn er voor kinderen, volwassenen en ouderen, en bieden specialistische zorg. Basis GGZ Preventie.
GGZ Nederland start campagne tegen regeldruk in de ggz Zorgvisie.
Met de campagne hoopt GGZ Nederland de administratieve lasten in de ggz te kunnen verlagen. Daarvoor is een speciaal manifest opgesteld, waarin onder meer wordt opgeroepen tot het halveren van het aantal regels, het opstellen van begrijpelijke zorg en behandelplannen, het ophouden met afvinken en het instellen van één factuur per patiënt, ook als die verschillende financiers moet worden betaald.

Contacteer ons