Meer resultaten voor ggz zorg

ggz zorg
GGZ LevenZorg.
Wij werken nauw samen met de verpleegkundigen, verzorgers en maatschappelijk begeleiders van Leven Zorg. Op deze manier kunnen we snel handelen en elkaar inschakelen, mocht er nog meer hulp nodig zijn. Daarbij zijn we een interculturele GGZ organisatie: wij hebben behandelaren uit verschillende culturen.
Zorg en recht GGZ Nederland.
Meer informatie over zorg en recht toegespitst op de ggz vindt u op de community GGZ Connect. Daar staan ook toelichtingen en handreikingen op dit gebied. Indien u juridische vragen aan collega ggz-instellingen wil stellen, dan kunt u die hier kwijt.
GGZ.
Zorginkoopbeleid 2017 GGZ pdf 163kB. Zorginkoopbeleid GGZ 2018 pdf 622kB. Nieuwe GGZ instellingen. Wanneer u als nieuwe zorgaanbieder in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst met Zorg en Zekerheid kunt u dit doen door een mail te sturen naar inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl.
Vergoeding Generalistische Basis GGZ.
Psychische zorg vergoeden we vanuit de Generalistische Basis GGZ. Bekijk welke zorg vergoed wordt, want niet alle behandelingen vallen eronder. Meer over psychische klachten. De vergoeding van specialistische GGZ met opname. De vergoeding van specialistische GGZ zonder opname. Bent u jonger dan 18 jaar?
Toegang tot psychische hulp.
Voor zwaardere problemen krijgt u gespecialiseerde GGZ. Lees meer over cliƫntondersteuning in de GGZ. Basis GGZ is voor mensen met lichte tot matige psychische problemen.: gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.; een vorm van e-health digitale zorg.; een combinatie van gesprekken en e-health.
Vergoeding psycholoog basis GGZ vanaf 18 jaar CZ.
Met die zorgverleners maken we duidelijke afspraken over de kwaliteit die zij leveren. Zo kunt u rekenen op de beste zorg. Lees meer over de extra kwaliteitseisen bij ggz. Hoe snel kunt u terecht bij: GGZ? Hebt u geestelijke gezondheidszorg GGZ nodig?
Psychologische zorg.
Psychologische zorg tot 18 jaar. Psychologische zorg vanaf 18 jaar. Psychologische zorg vanaf 18 jaar. Mindfulness bij burn-out klachten. Zoek een therapeut in de buurt. Vind uw zorgverlener in de Zorgzoeker. Declareer een rekening. Waarom moet ik zelf iets betalen?
Leven Zorg Geestelijk gezondheidszorg GGZ, huishoudelijke hulp Leven en Zorg.
Leven Zorg GGZ heeft als doel om uw geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen en/of herstellen. Ook streven onze behandelaren naar het voorkĆ³men van psychische problemen. Leven Zorg GGZ beschikt over een psychiater, GZ psychologen en psychologen om u te behandelen.

Contacteer ons