Resultaten voor poh ggz psycholoog

poh ggz psycholoog
Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ Post-Hbo opleiding Inholland Academy.
Zo nodig verwijst de POH-GGZ, in overleg met de huisarts, een patiënt door naar de Generalistische Basis-GGZ 1 e lijn of de Gespecialiseerde GGZ 2 e lijn. Wil jij als praktijkondersteuner GGZ aan de slag gaan? De post-hbo opleiding Praktijkondersteuning huisartsenzorg GGZ geeft jou in één jaar de bagage voor deze boeiende functie rol in de huisartsenpraktijk.
Wat is.het verschil tussen een basispsycholoog en GZ-psycholoog? PsyBlogNL.
Zo kan een basispsycholoog met een universitaire opleiding gericht op kinderen zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd SKJ. Ook kunnen basispsychologen met een universitaire masteropleiding én een jaar praktijkervaring zich inschrijven bij het NIP, dan zie je Psycholoog NIP als term staan. Als basispsycholoog kun je diverse functies vervullen. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken in de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ, als onderzoeker, of als praktijkondersteuner huisarts POH GGZ.
POH-GGZ.
Gezondheidscentrum Merenwijk Leiden Rosmolen 2 2317 SJ Leiden Overige contactgegevens. Praktijk Ondersteuner Huisartsen POH GGZ. De POH-GGZ biedt begeleiding en behandeling bij psychische en/of psychosociale problemen. Zij ondersteunt de huisarts in de consultatie en triage of voert vraag-verduidelijkingsgesprekken uit die eventueel kunnen leiden naar een gerichte doorverwijzing.
POH-GGZ, praktijkondersteuner GGZ, psycholoog.
Een POH GGZ werkt altijd voor en onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. U kunt snel en laagdrempelig bij Marrit terecht voor professionele ondersteuning en behandeling van psychische klachten. Afhankelijk van de zwaarte kan zij u behandelen of doorverwijzen naar een specialist.
POH-GGZ Medisch Centrum Haren.
Regulier: 050 5344524 Spoed: 050 5342163. Het overkomt iedereen wel eens: alles zit tegen, het leven lijkt verre van rooskleurig en lastige levensvragen dringen zich op als mieren op een suikerkorrel. Op zon moment kan het enorm helpen om eens te praten met een psycholoog.
Voorwaarden POH-GGZ.
Indien de zorgaanbieder in 2015-2016 gebruik maakt van de POH-GGZ module consultatie, levert de zorgaanbieder op verzoek van Menzis de schriftelijke afspraken gemaakt met zorgaanbieders uit de GB-GGZ en S-GGZ over consultatie in 2015 2016 aan en maakt de zorgaanbieder inzichtelijk op basis van ontvangen facturen in hoeverre gebruik is gemaakt van consultatie in 2015 van een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ of kaderhuisarts GGZ met betrekking tot specifieke patiënten.
POH-GGZ.
Verwijshulp POH GGZ. Enthousiaste en deskundige POH-GGZ. FortaGroep zoekt POH-GGZ medewerkers! FortaGroep zoekt POH-GGZ medewerkers voor de invulling van de POH-GGZ functie in diverse huisartspraktijken in de Regio Zuid-Holland. Ben jij binnenkort beschikbaar om als POH-GGZ aan de slag te gaan, dan is dit jouw kans!
Ondersteuning POH-GGZ Eerstelijnspsychologen Den Bosch.
verzorgen van uw POH-GGZ functie door een door ons aangetrokken basispsycholoog, onder supervisie van een GZ psycholoog.; Door het functioneel maken van de module POH-GGZ kunnen ook andere zorgaanbieders in brede zin deze module contracteren en organiseren. De voorwaarde is dat deze zorg in de huisartsenpraktijk onder verantwoordelijkheid van de huisarts blijft aangeboden. Hiermee blijft ook de relatie tussen psyche en somatiek geborgd. De huidige opslag wordt daarom omgevormd tot een opzichzelfstaande prestatie: het inschrijftarief module POH-GGZ. Dit betekent dat de huisarts de organisatie van deze zorg aan andere zorgaanbieders kan overlaten, maar wel inhoudelijk verantwoordelijk is voor deze functie. De huisarts blijft dus eindverantwoordelijk voor de patiënt. De huisarts verwijst ook de patiënt naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, indien nodig.

Contacteer ons