Zoeken naar poh ggz

poh ggz
FAQ Wat doet de POH-GGZ?
Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. De POH-GGZ kan door verschillende soorten zorgaanbieders worden vervuld. Bijvoorbeeld psychologen, verpleegkundigen of maatschappelijk werkers.
POH-GGZ.
Huisartsen en multidisciplinaire zorg. Huisartsen en multidisciplinaire zorg. Huisartsen en multidisciplinaire zorg. Zorginkoopbeleid 2013-2014 Huisartsenzorg. Zorginkoopbeleid 2013-2014 GEZ/Ketenzorg. Medisch Specialistische Zorg. Zieken en ambulancevervoer. Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken.
Poh-ggz via de huisarts Nederlandse Zorgautoriteit NZa.nl.
De huisarts verwijst zo nodig door naar de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz. De poh-ggz ondersteunt de huisarts bij patiënten met klachten van mogelijk psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Voor de poh-ggz is de regelgeving van de huisartsenbekostiging van toepassing.
POH-GGz Arkin.
Wij verzorgen de basisscholing in de Eigen Kracht module, de intervisies en de drie maandelijkse bijscholingen over een POH GGZ onderwerp. Tevens komen wij jaarlijks langs om middels een evaluatie te besprken of te bespreken of de samenwerking nog bevalt.
FAQ Wat doet de POH-GGZ?
Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. De POH-GGZ kan door verschillende soorten zorgaanbieders worden vervuld. Bijvoorbeeld psychologen, verpleegkundigen of maatschappelijk werkers.
Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ POH-GGZ.
Alle handelingen van de POH-GGZ vinden plaats binnen een verpleegkundig of maatschappelijk werkdomein en worden gerealiseerd vanuit een maatschappelijke invalshoek. Meer informatie over de cursus Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ POH-GGZ vindt u op de website van de Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.
Congres GGZ in de huisartsenpraktijk KOH.
Welke medicatieopties zijn er, hoe werken ze en wat zijn bijwerkingen. De kennis die u in deze workshop ophaalt, is direct toe te passen tijdens de psycho-educatie die u geeft in de spreekkamer. Dick op t Hoog, verpleegkundig specialist GGZ.
Landelijke Vereniging POH-GGZ Inloggen.
Oproep: Een enthousiaste POH-GGZ die eventueel samen met de huisarts uit diens praktijk een workshop zou willen geven op door HSK/Interapy/Curecare te organiseren congres op 15-12-2017 over de huisarts en POH-GGZ behandelen online. Nieuwe toolkit over ggz in de huisartsenpraktijk.

Contacteer ons