Op zoek naar specialistische zorg ggz?

specialistische zorg ggz
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?
Generalistische en Specialistische zorg. Op deze pagina kunt u informatie lezen over Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ? Het oude onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ GBGGZ en Specialistische GGZ SGGZ.
Psychologische zorg vergoeding 2018 ZorgWijzer.nl.
Behandelingen binnen de generalistische basis GB GGZ en specialistische S GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose stoornis volgens de DSM IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.
Geestelijke gezondheidszorg.
Hoogspecialistische zorg is bestemd voor patiënten met complexe ernstige, en/of zeldzame psychische aandoeningen voor wie basis of specialistische diagnostiek en/of behandeling in de ggz onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden. Vaak is er sprake van complexe comorbiditeit van psychische aandoeningen of een combinatie met een somatische aandoening.
Specialistische geestelijke gezondheidszorg Zuster Jansen.
Specialistische geestelijke gezondheidszorg. Specialistische geestelijke gezondheidszorg. Bij ernstige psychische problemen, zoals angststoornissen, depressiviteit, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie, psychotische stoornissen, alcohol en drugsverslaving en dementie, krijgt een patiënt specialistische geestelijke gezondheidszorg specialistische GGZ. Deze zorg wordt verleend door psychiaters, psychoterapeuten en GGZ instelingen.
FAQ Mentaal Beter FAQ Wat is basis-ggz en specialistische ggz?
Wat is de specialistische ggz? Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze patiënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de cliënt of zijn/haar omgeving.
Basis GGZ in hoofdlijnen NVGzP.
Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn o.a. Verwezen patiënt vanuit een andere GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg, buitenlandse zorgaanbieder, bureau Jeugdzorg. AGB-code verwijzer op persoonsniveau, indien er sprake is van type verwijzer genoemd onder a tot en met d. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de regiebehandelaar onder f. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep. Totaal bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd som k. Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek niet bij prestatie Onvolledig Behandeltraject. Verder moeten zorgverleners registratiegegevens over de door hen verleende zorg aan te leveren aan DIS. Dit betreft de zogenaamde Minimale Dataset Basis GGZ.
Wat is Specialistische GGZ zorg? Praktijk Baeten Praktijk voor psychologie, psychotherapie en seksuologie van Brigitte Baeten in Waalwijk.
Wat is Specialistische GGZ zorg? Praktijk Baeten biedt Specialistische GGZ zorg in Waalwijk. Wat is Specialistische GGZ zorg? De Specialistische GGZ zorg wordt ook wel psychotherapie of klinische psychologie genoemd. Onder Specialistische GGZ zorg wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van complex ernstige tot zeer ernstige problemen.
Basis GGZ of Specialistische GGZ? Psychotherapiepraktijk Amstelveen Welkom bij Ithaca, de praktijk voor psychotherapie Amstelveen.
U kunt doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ als u last heeft ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische klachten. Dit wordt ook wel 2e lijns zorg genoemd. In de specialistische zorg staat naast de direct aanwezige klachten ook de complexe problematiek onderliggend aan de klachten meer centraal.

Contacteer ons