Zoeken naar wat is ggz zorg

wat is ggz zorg
Inhoud Jeugd-GGZ VNG.
Wat precies verzekerde zorg is anders gezegd: wat onder de zorgverzekering valt ofwel wat in het basispakket zit is op hoofdlijnen vastgelegd in de Zvw en wordt nader bepaald door het Zorginstituut Nederland hierna: ZIN, voorheen CVZ. De afbakening van curatieve GGZ staat beschreven op de website van ZIN.
Koppeltaal.
Met Koppeltaal wordt het voor ggz-organisaties mogelijk om de beste mix van e-health-applicaties samen te stellen voor haar patiënten, onafhankelijk van de e-health-leverancier. Leveranciers kunnen door Koppeltaal hun applicaties voortaan bij elke organisatie aanbieden, wat hun bereik aanzienlijk vergroot. Naast verruiming van het aanbod besparen ggz-organisaties dankzij Koppeltaal kosten. In plaats van per e-health applicatie een kostbare point-to-point-integratie te maken, volstaat nu een enkele investering in de aansluiting bij Koppeltaal. Koppeltaal wordt ontwikkeld en geleverd door Stichting Koppeltaal. Stichting Koppeltaal is een initiatief van ggz-organisaties, zorgverzekeraars en ICT-bedrijven in de zorg. Voor wie is Koppeltaal? Voor GGZ instellingen.
GGZ Momentum.nl Specialistische GGZ.
Klinische zorg detoxfaciliteiten. Generalistische Basis GGZ. Wat behandelen we wel, wat niet. Raad van Toezicht. Heb je een klacht? Ik wil informatie. Ik wil hulp. Ik wil verwijzen. GGZ Momentum is gespecialiseerd in de behandeling van verslavingsproblematiek. Wij helpen je te begrijpen waarom je doet wat je doet en we proberen er samen met jou voor te zorgen dat je de grip op je leven terugkrijgt.
Vergoeding psycholoog basis GGZ vanaf 18 jaar CZ.
Dan krijgt u misschien minder vergoed. Dat is afhankelijk van de verzekering die u hebt. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Vraag ook of uw zorgverlener een kwaliteitsstatuut heeft. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.
Zorgprogramma Geestelijke gezondheidszorg GGZ Zorggroep Almere.
Als een hulpvraag wat complexer is en/of er meer tijd nodig is om dat duidelijk te krijgen wat er aan de hand is, wordt in samenspraak bepaalt of een gesprek met de POH GGZ zinvol is. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt en bepaalt welk behandeltraject wordt ingezet, maar laat zich hierin adviseren door de POH GGZ.
GGz Breburg.
Ons expertisecentrum PersonaCura biedt deze groep een hoopvol perspectief. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het betekent om een moeilijke periode door te maken én hoe je weer uit het dal kunt komen. Kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problemen kunnen vastlopen op school. Het behandelprogramma Onderwijs Psychiatrie kan dan helpen. GGz Breburg ontwikkelde als eerste ggz-instelling een nieuwe vorm van crisiszorg: High Intensive Care HIC. Als je een psychiatrische aandoening hebt en al lange tijd zorg krijgt, bestaat het risico dat je herstel stagneert. ART is een vernieuwende manier om je te blijven uitdagen en hoop te houden.
Geneeskundige GGZ Zvw Verzekerde zorg Zorginstituut Nederland.
Een andere zorgverlener. Verder zijn er stoornissen die niet binnen de geneeskundige GGZ worden behandeld, omdat het gaat om zorg die onder de verantwoordelijkheid van een andere hulpverlener valt, bijvoorbeeld de behandeling van slaapstoornissen door de huisarts of somatisch medisch specialist. Met ingang van 1 januari 2017 maken we in Nederland gebruik van de DSM-5 classificatie om te bepalen of iemand recht kan hebben op verzekerde geneeskundige GGZ. Wat dit betekent voor de aanspraken staat beschreven in de tabel die staat in het document Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5 classificatie. Deze tabel is gebaseerd op standpunten die het Zorginstituut in eerdere rapporten heeft uitgebracht.
Volwassenenzorg GGZ In de Bres.
Ook eventuele aanvullende therapie is mogelijk. Ook kan het gebruik van medicatie onderdeel zijn van een behandeling. Medicatie wordt echter alleen voorgeschreven door een psychiater of arts. Ziektebeelden Specialistische GGZ. Vergoeding eventuele kosten. Wilt u meer informatie? Dan kunt u tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons opnemen via T: 0512 58 40 70. Wij geloven in herstel. 9200 AE Drachten. T: 0512 58 40 70. Verhinderd, wat nu?

Contacteer ons