Meer resultaten voor ggz

ggz
Werken bij GGz Breburg.
Overzicht De professionals van GGz Breburg. Waarom werken bij GGz Breburg? Overzicht Waarom werken bij GGz Breburg? Op zoek naar. Bij GGz Breburg zijn we altijd op zoek naar krachtige professionals, die zich met hoofd, hart en handen willen inzetten voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.
Ggz Dimence.
Als u iemand in uw omgeving heeft van wie u denkt dat hij of zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met de eigen huisarts. Alleen een huisarts kan iemand aanmelden voor behandeling bij Dimence.
Geestelijke Gezondheidszorg: SP.
Met goede ggz kunnen we persoonlijke dramas voorkomen, maar ook maatschappelijke kosten die samenhangen met bijvoorbeeld overlast, zelfdoding, vervuiling en verslaving. In geval van een crisis geldt dat niet de politie, maar ggz altijd beschikbaar is voor de eerste opvang.
Zorginkoop GGZ 2017 Contracteren Zilveren Kruis.
Zvw-instellingen met een Zilveren Kruis omzet tot circa vier miljoen euro voor generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz.; Vrijgevestigde aanbieders van generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz die vanaf 2016 onder de instellingsprocedure vallen.; A fdelingen ziekenhuispsychiatrie PAAZ'en' voor gespecialiseerde ggz en psychiatrische universiteitsklinieken PUK's.
Ggz LHV.
U maakt bij verwijzing de inschatting, net als voorheen, of de patiënt het beste geholpen kan worden in de generalistische basis ggz of de gespecialiseerde ggz en verwijst naar de betreffende zorgaanbieder. Voor de generalistische basis ggz hoeft u geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven; u hoeft als huisarts dus niet aan te geven of een patiënt een kort, middel, intensief of chronisch traject in de ggz nodig heeft.
GGZ.
De samenwerking zit onder andere op de hervorming van de ggz en het vinden van de juiste input en deskundigheid van de ontwikkeling van de zorgstandaarden. Het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2014 2017 en de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie zijn voorbeelden van een mooi resultaat, waarbij gezamenlijk optrekken en doelen bepalen met diverse partijen van belang zijn gebleken.
Snel een professionele website maken voor uw GGZ-praktijk.
Praktijkwebsite voor GGZ. Natuurlijk moet uw GGZ-praktijk goed vindbaar zijn op internet. Tegelijkertijd wilt u uw website makkelijk kunnen beheren en aanpassen. Met Praktijkinfo bent u verzekerd van een professionele en zeer gebruiksvriendelijke website die volledig is afgestemd op uw praktijk.
Wat is een GGZ-instelling? Psychische problemen en verslaving Informatiepunt dwang in de zorg.
U bevindt zich hier: Dwang in de zorg Psychische problemen Opname in de GGZ Wat is een GGZ-instelling? Zoek binnen Informatiepunt dwang in de zorg Zoek. Wat is een GGZ-instelling? Een GGZ-instelling geeft behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en/of verslaafden.

Contacteer ons