Op zoek naar eigen praktijk psycholoog?

eigen praktijk psycholoog

De Willemskade is een karakteristiek pand te Zwolle waarin vier psychologen/psychotherapeuten ieder hun eigen praktijk voeren, onderling overleggen als nodig en waarin mensen worden opgeleid in het vak. U kunt zich bij ons aanmelden voor hulp bij diverse klachten, zoals angsten, somberheid, slapeloosheid, onzekerheid, spanningen of onbegrepen lichamelijke klachten.
BSL Shop GZ-psycholoog en eigen praktijk Els van den Heuvel Boek.
Els van den Heuvel is eerstelijnspsycholoog, gz-psycholoog, psycholoog van arbeid en gezondheid en cognitief gedragstherapeut en werkt sinds 2005 in haar eigen praktijk. Daarvoor werkte zij als eerstelijnspsycholoog en manager in loondienst bij De Psychologenpraktijk BV van Thuiszorg Breda en daaraan voorafgaand was zij als bedrijfspsycholoog en arbeids en organisatiedeskundige verbonden aan de ArboUnie.
Van psycholoog bij organisatie naar eigen praktijk. Hoe doet ze het? Het Coach Bureau.
Van psycholoog bij organisatie naar eigen praktijk. Hoe doet ze het? Simone Vankan 38, foto is psycholoog en systeemtherapeut in de forensische psychiatrie. Haar cliënten zijn jongeren met gedragsproblemen, gezinsleden en daders van seksueel misbruik en huiselijk geweld. Het is een zware baan.
Marsha Balrak Marsha BalrakMarsha Balrak.
Tevens vond ik het gezien de verantwoordelijkheid die een eigen praktijk met zich meebrengt, noodzakelijk voordien de opleiding tot Gezondheids Zorg GZ psycholoog afgerond te hebben. Derhalve ben ik na mijn studie gaan werken als psycholoog bij het psycho-medisch centrum Parnassia in Den Haag, waarna ik wederom op Curaçao ben gaan werken in de Capriles kliniek en de Bon Futuro gevangenis.
Psychologiepraktijk Meesters: De psycholoog.
Werkzaam in de eerstelijnspraktijk Derksen-Klein Heerenbrink te Bemmel als psycholoog. Werkzaam in de verslavingszorg bij Novadic-Kentron als trajectbegeleider bij het Escape-project dwang en drang op maat project van Politie en Justitie i.s.m. hulpverlenende instanties en de gemeente te s-Hertogenbosch. Werkzaam als GZ-psycholoog bij Mediant te Hengelo o.a. bij de afdelingen Preventie en Persoonlijkheidsproblematiek en in de AZC s Azelo en Markelo. En daarnaast als rapporteur bij de FPD Forensisch Psychiatrische Dienst te Almelo. Werkzaam als GZ-psycholoog bij INTEND Twente centrum voor arbeid en psyche en bij eerstelijnspsychologenpraktijk Psychologie ME te Oldenzaal. Werkzaam als GZ-psycholoog in de eerste lijn in mijn eigen praktijk, en bij Psychologie ME te Oldenzaal en Isis Psychologen te Nijverdal.
LVVP De opstart van uw eigen ggz-praktijk.
Doe dat vóór de start van de praktijk; hoe beter u dit hebt ingericht, hoe lager de nota van de boekhouder/accountant. Vraag een agb-code aan op www.agbcode.nl. Meld u aan bij Vecozo en vraag een certificaat aan om te kunnen declareren: klik hier.
Praktijk Piece of mind psychologen praktijk Piece of mind.
Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk in de stad Groningen, in de wijk Paddepoel. Wilt u zich aanmelden bij psychologenpraktijk PoM? Vul dan het aanmeldformulier in. Link naar meer Informatie. Centrum voor Mindfulness. Contract vrije psycholoog. Psychologenpraktijk de Evenaar.
LVVP Workshop startende praktijkhouders.
De workshop is bedoeld voor psychotherapeuten, gz-psychologen en klinisch neuro psychologen, werkzaam in de jeugd-ggz en/of in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz volwassenen. De deelnemers vormen zich individueel en groepsgewijs een beeld van hun eigen praktijk en krijgen alle noodzakelijke informatie voor de concrete opzet ervan.

Contacteer ons