Op zoek naar crisisdienst ggz?

crisisdienst ggz
Crisissituatie? Een verwijzing naar de crisisdienst loopt via huisarts of politie.
Verwijzingen naar het IHT team of crisisdienst verlopen altijd via specifieke verwijzers, waaronder huisarts, huisartsenpraktijk of politie. Is er in uw omgeving sprake van een crisissituatie, neem dan contact op met een van deze instanties. Beter worden doe je thuis! 6040 AA Roermond. T: 088 114 94 94. E: info@metggz.nl Alleen voor algemene vragen over MET ggz.
D Crisisdienst.
Brieven van GGZ Nederland. Een instelling zoeken. Over GGZ Nederland. Over GGZ Nederland. Wie zijn wij. Over GGZ Nederland. GGZ Nederland // CAO // Hoofdstuk 10 Bijzondere diensten // D Crisisdienst. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, werkingssfeer en looptijd. A Begripsbepalingen en werkingssfeer.
Crisisdienst GGZ Crisisopname verslaving Bouman GGZ.
Signaleren en bespreken. Crisisdienst verslaving GGZ regio Rotterdam en omstreken. Telefoonnummer voor verwijzers: 088 230 40 60. Bent u geen verwijzer? Neem dan contact op met uw huisarts. Of na 17.00 uur met de dichtstbijzijnde Huisartsenpost HAP. Wanneer uw patiënt kampt met een acuut, ernstig psychosociaal en/of psychiatrisch probleem waarbij middelenmisbruik of afhankelijkheid van één of meerdere middelen een rol speelt, dan kunt u contact opnemen met onze crisisdienst.
24-uurs hulp bij crisis GGz Centraal.
crisisdienst Flevoland gehuisvest in de Meregaard. crisisdienst Gooi Vechtstreek gehuisvest in de Rembrandthof. crisisdienst Eemland in nauwe samenwerking met SymforaMeander gehuisvest in het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg in Amersfoort. crisisdienst Veluwe Veluwe Vallei gehuisvest bij GGz Centraal in Harderwijk.
SMCvP mag de crisisdienst van GGZ Centraal overnemen concentratiebesluit ACM.nl.
SMCvP mag de crisisdienst van GGZ Centraal overnemen concentratiebesluit. SMCvP mag de crisisdienst van GGZ Centraal overnemen concentratiebesluit. SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie mag Crisisdienst RVZe Eemland van Stichting GGZ Centraal overemen Dat heeft de Autoriteit Consument Markt ACM op 21 maart 2017 besloten.
Crisis spoedeisende psychiatrie Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg.
Wanneer u een verwijzing voor de spoedeisende psychiatrie SEP stuurt, dient er ook te allen tijde telefonisch overleg plaats te vinden! Wanneer de betreffende patiënt reeds in behandeling is bij Mondriaan, kunt u tijdens kantooruren direct contact opnemen met de betrokken behandelaar via het algemene nummer van Mondriaan T 088 506 6262. Crisisdienst Mondriaan Kinderen en Jeugdigen.
Crisisdienst.
De crisisdienst van GGz Breburg borgt samen met de verwijzers in de regio de spoedeisende binnen 24 uur psychiatrische hulpverlening. Verwijzers hebben hierbij de functie van poortwachter: zij bepalen na een face to face-screening of GGz-problematiek onderdeel uitmaakt van crisissituatie.
Crisisdienst GGNet.
Dit kunnen zijn: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, gz-psychologen of psychotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in crisisinterventie. Deze hulpverlener kan altijd een beroep doen op een arts of psychiater. Basis ggz Crisisdienst Meld uw patint aan Patiëntenstop opgeheven Psychiaters Poh ggz Preventie Specialistische ggz Wachttijden per gemeente Zorgverzekeraars.

Contacteer ons