Resultaten voor ontwikkelingen in de ggz

ontwikkelingen in de ggz
Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rijksoverheid.nl.
Vraag en antwoord. Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Vraag en antwoord.
ontwikkelingen in de ggz.
GGZ Nederland heeft met de overheid en andere partners in het Bestuurlijk Akkoord en in het Zorgakkoord afspraken gemaakt over de langdurende zorg. De belangrijkste ontwikkelingen: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning van psychisch kwetsbare burgers, volgens de Wmo 2015.;
EY Verslaggeving Actuele ontwikkelingen GGZ EY Nederland.
Actuele ontwikkelingen GGZ. Back to Overview. In 2015 vond de transitie plaats van zorg die gefinancierd werd onder de AWBZ naar zorg gefinancierd onder de Wlz, de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Daarnaast heeft in 2015 de transitie van de Jeugdzorg plaatsgevonden.
Nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrie.
Afkortingen in de GGZ. Dwang en drang. Wet Langdurige Zorg. Nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrie. 6 juli 2015 Wat zijn de ontwikkelingen in de psychiatrie in Nederland? Aartjan Beekman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP, legt uit wat de uitdagingen voor de moderne psychiatrie zijn.
Flexibel meebewegen met ontwikkelingen in de zorg.
We kunnen de cliënt zo nog beter ondersteunen om meer de regie te nemen over zijn eigen herstelproces. In samenwerking met onze partners willen we ons zorgaanbod blijven ontwikkelen en optimaal laten aansluiten op de herstelbehoefte van cliënten. Begeleiding bij RIBW AVV. Ontwikkelingen in de ggz.
Mentaal Beter nieuws over ontwikkelingen in de ggz.
19 april 2018 Mensen" zijn inmiddels gewend aan een Bol.com klantreis en verwachten dat ook van de zorg" In een interview met Skipr vertelt Martin de Heer, bestuursvoorzitter van Mentaal Beter, over de nieuwe digitale ontwikkelingen die op komst zijn in de ggz.
Wat betekenen de trends voor de geestelijke gezondheidszorg? FWG.
Functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist GGZ. Inzage voor medewerkers. Aanmelden voor de nieuwsbrief. Trend en functieonderzoek. home nieuws Wat betekenen de trends voor de geestelijke gezondheidszorg? laatste nieuws items. Online inspiratiecollege: HR trends in de zorg. FWG schrijft themahoofdstuk NVZ brancherapport. De spagaat tussen nu en straks. FWG en MarktMonitor werken samen aan versterking van de zorg-arbeidsmarkt. Wat betekenen de trends voor de geestelijke gezondheidszorg? Dinsdag 30 januari organiseert FWG een trendsessie speciaal gericht op de geestelijke gezondheidszorg. In deze sessie gaat het onder andere over het vastlopen van het systeem, de toepassing van technologie, personalised health, de discussies rondom transparantie en kwaliteit ROM, de overgang van hoofdbehandelaarschap naar regiebehandelaar, het toenemend gebruik van ervaringsdeskundigheid, de arbeidsmarktagenda 2025 én de effecten van deze ontwikkelingen op toekomstige functies, taken en rollen.

Contacteer ons