Meer resultaten voor ontwikkelingen in de ggz

ontwikkelingen in de ggz
Ondersteuning van ggz-mantelzorgers Markant.
Ook het al dan niet verstrekken van informatie over de ziekte en behandeling in relatie tot de privacy van de cliënt, kan de samenwerking bemoeilijken. Er zijn verschillende ontwikkelingen in de ggz die invloed hebben op de belasting van ggz-mantelzorgers.
GGZ Ecademy e-learning van en voor zorgprofessionals.
Geslaagd seminar Leven lang leren. Het seminar Leven Lang Leren in de GGZ dat afgelopen woensdag werd gehouden door GGZ Ecademy toonde de contouren van een verre toekomst. Seminar Leven Lang Leren in de GGZ. Op 8 juni organiseert GGZ Ecademy een gratis toegankelijk seminar met als thema Leven lang leren.
Wet verplichte ggz Wvggz Nieuwe wetgeving Informatiepunt dwang in de zorg.
Wet verplichte ggz: artikelgewijze toelichting. De Wet verplichte ggz Wvggz gaat in op 1 januari 2020. In dit document staat een toelichting per artikel van deze nieuwe wet. Wet verplichte ggz wettekst. De Wet verplichte ggz Wvggz gaat in op 1 januari 2020.
Langdurende zorg GGZ Nederland.
Bestuur en hoogleraar. GGZ Nederland heeft met de overheid en andere partners in het Bestuurlijk Akkoord en in het Zorgakkoord afspraken gemaakt over de langdurende zorg. De belangrijkste ontwikkelingen.: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning van psychisch kwetsbare burgers, volgens de Wmo 2015.;
De toekomst van de GGZ is digitaal NRC Live.
In de GGZ, is dit percentage vergelijkbaar, maar gaat slechts een klein deel van die 5% naar digital health! Dus moeten we concluderen dat het worden van een digitaal zorgbedrijf nog niet tot de prioriteiten behoort. De branchevereniging NVZ waarschuwde vorig jaar al dat er mogelijk te weinig wordt geïnvesteerd in nieuwe ICT-technieken, waardoor de ziekenhuizen achterblijven bij digitale ontwikkelingen zoals e-health.
GGZ.
Een belangrijke basis hiervan is de nieuwe toekomstagenda: de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie. Deze bouwt voort op het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2014 2017. Daarnaast hecht VVN veel waarde aan kwaliteitsontwikkeling en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis in de GGZ.
Wat betekenen de trends voor de geestelijke gezondheidszorg? FWG.
Functiebeschrijving Verpleegkundig Specialist GGZ. Inzage voor medewerkers. Aanmelden voor de nieuwsbrief. Trend en functieonderzoek. Adviseur HR / Functiewaardering in de zorg. home nieuws Wat betekenen de trends voor de geestelijke gezondheidszorg? laatste nieuws items. Aftermovie Dag van het werkplezier in de zorg. Wat gaat ú organiseren op de Dag van het werkplezier in de zorg? Nieuwe themabijeenkomst: De basis op orde in samenwerking met Cordaan. Astrid Westerbeek treedt toe tot directie FWG Progressional People. Wat betekenen de trends voor de geestelijke gezondheidszorg? Dinsdag 30 januari organiseert FWG een trendsessie speciaal gericht op de geestelijke gezondheidszorg. In deze sessie gaat het onder andere over het vastlopen van het systeem, de toepassing van technologie, personalised health, de discussies rondom transparantie en kwaliteit ROM, de overgang van hoofdbehandelaarschap naar regiebehandelaar, het toenemend gebruik van ervaringsdeskundigheid, de arbeidsmarktagenda 2025 én de effecten van deze ontwikkelingen op toekomstige functies, taken en rollen.
Mentaal Beter nieuws over ontwikkelingen in de ggz.
14 mei 2018 Mentaal Beter Werkt wordt Vitalmindz Onze partnerorganisatie Mentaal Beter Werkt gaat vanaf heden verder onder de nieuwe naam: Vitalmindz. 19 april 2018 Mensen" zijn inmiddels gewend aan een Bol.com klantreis en verwachten dat ook van de zorg" In een interview met Skipr vertelt Martin de Heer, bestuursvoorzitter van Mentaal Beter, over de nieuwe digitale ontwikkelingen die op komst zijn in de ggz.

Contacteer ons