Resultaten voor salarisschaal basispsycholoog

salarisschaal basispsycholoog
Basis Psycholoog-vacatures december 2017 Indeed.nl.
Lees meer over werken bij Parnassia. Basispsycholoog Utrecht 24-36 uur Max Ernst GGZ. Max Ernst GGZ Utrecht 3 plaatsen. Wij zoeken een ervaren psycholoog. Daarnaast voer je behandelingen uit in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. 30 dagen geleden vacature opslaan meer.
B Salariëring.
Wordt door de her-indeling bij invoering van FWG 3.0 als bedoeld in H7 Functiewaardering artikel 1 van deze cao een lagere functiegroep en bijbehorende schaal van kracht dan voor de werknemer geldt, dan houdt de werknemer zijn aanspraak op salariëring volgens de salarisschaal die in zijn arbeidsovereenkomst vastligt en zoals deze salarisschaal op 31 december 2001 geldt.
Verdien ik wel genoeg? Toegepast psycholoog, 2.250 euro bruto 32 uur.
Probleem van de vraagsteller is dat hij/zij net begint en dus helemaal onderaan in de salarisschaal zit. Binnen deze salarisschaal kan de vraagsteller nog tien jaar doorgroeien. De werkgever kan op basis van uitzonderlijk functioneren extra periodieken periodieke, in de regel jaarlijkse salarisverhogingen toekennen.
Het salaris van een afgestudeerde psycholoog.
Een nieuwe trend is het accepteren van werkervaringsplaatsen. Net afgestudeerde psychologen kunnen zo aan de nodige werkervaring komen. Een groot nadeel van deze ontwikkeling is de uitbuiting die dan plaatsvindt: weinig tot geen salaris voor het verrichten van veel arbeid.
Functie, Salaris, Loon: Psycholoog, Onderwijskundige, Pedagoog, Opvoedkundige.
Functie en Salaris: Psycholoog, Onderwijskundige, Opvoedkundige, Pedagoog. Psychologen doen onderzoek naar en bestuderen de mentale processen en het gedrag van menselijke individuen en groepen en passen de verworven kennis toe ter bevordering van persoonlijke, sociale, educatieve of beroepsmatige aanpassing en ontwikkeling.
Verdien ik wel genoeg? Basispsycholoog, 2.114 euro bruto 24 uur Intermediair.nl.
Als jouw werkgever je als GZ-psycholoog in salarisschaal 60 heeft ingeschaald waar ik nu even van uitga, dan wegen de functiejaren als basispsycholoog minder zwaar en ligt het voor de hand dat zolang je in opleiding bent je niet in aanmerking komt voor een overgang naar de zogenoemde b-schaal.
Basis psycholoog.
Werken in de functie van basis psycholoog binnen onze regio betekent dat je volop je innoverend vermogen kunt inzetten, dat de samenwerking met collegas open en toegankelijk is, dat jouw mening er toe doet en bijdraagt aan de continue verbetering van onze zorg aan patiënten.je voert intakegesprekken met nieuwe.

Contacteer ons